Ture- og naturformidling i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ønsker at gøre de meget varierede naturværdier i kommunen synlige og brugbare for borgerne. Mulighederne for at gå, cykle, fiske, bade, m.v. i naturområderne er mangfoldige. Naturcenter Fosdalen rummer tilbud til grupper med bl.a. guidede ture, og hvis du selv vil planlægge en tur, så kan du finde yderligere oplysninger om turmuligheder i kommunens naturområder via nedenstående links.

Naturcenter Fosdalen

Naturcenter Fosdalen har til formål at udbrede kendskabet til naturen og dens mangfoldighed i Jammerbugt Kommune. Naturcentret råder over udstilling og naturskole i Fosdalen og har en naturvejleder tilknyttet.  Der er mulighed for at få arrangeret guidede ture om specielle emner, se nærmere Naturcentrets hjemmeside.

Diverse links til naturoplevelser, kort m.v.:

Friluftsguide Jammerbugten, Netværk for friluftsliv   
På mountainbike i Svinkløv Klitplantage, Naturstyrelsen  
Gateway Blokhus, Naturstyrelsen  
Ud i naturen, Vælg kommune og f.eks. MTB-ruter, naturlegepladser, fugletårne, hundeskove, lejrpladser  
18 tankesteder i Jammerbugt Kommune, - hvor du "bare" kan nyde stilheden  
Mountainbike ruter i Svinkløv og Kollerup, Visit Jammerbugt  
Cykelruter i Jammerbugt Kommune, Visit Jammerbugt  
Hærvejen i Nordjylland  

Der findes desuden en række hjemmesider, der beskriver naturperlerne i Jammerbugt Kommune inkl. beskrivelser af forhistoriske mindesmærker, kulturhistorie mv. I højre kolonne er der endvidere et link til "booking i naturen", hvor du f.eks. kan reserve en lejrplads.

Generelt kan der henvises til Helhedsplan for Jammerbugt Kommune (om naturområder og kulturmiljøer), og hjemmesiderne: Visitjammerbugt, Fjerritslev-Natur og Hanherred Turistforering

Nogle af kommunes mest attraktive naturområder: 

Alsbjerg Bakker og Hvisselhøj

Alsbjerg bakker er et område med mange fortidsminder, flotte udsigter og gode muligheder for vandre- og cykelture. Hvisselhøj er en for Danmark helt unik, trekamret jættestue, hvor du, hvis du kravler, og dine børn kan komme helt ind i det tredje kammer.

Blokhus Klitplantage

Blokhus er samlingspunkt for mange forskellige friluftsmuligheder. Med Gateway Blokhus, stranden og de lokale ridestier er der rigtig mange muligheder i området - og så sker det, at der strander en hval.

Grønnestrand og Svinklovene

Svinkløv-plateauet er en ca. 50 meter høj og 400 meter lang klint med et højtliggende underlag af kridt. En stor del af dette område er lynghede med en meget bred variation i plantevæksten. Ud mod havet ligger de karakteristiske svineklovlignende formationer, der er dannet ved regnsvandets furing af kridtklinten.

Hingelbjerge

Hingelbjerge er kommunens højeste punkt med en fantastisk udsigt til både Limfjorden og Jammerbugten. Geologisk er Hingelbjerge en issøbakke, dannet under sidste istid. I stenalderen var der udsigt til hav hele vejen rundt, da Hingelbjerg ligger på en bakkeø , som dengang var omgivet af hav. Vandreruten Nordsøstien går igennem det fredede, stærkt kuperede område med mange gravhøje og græssende dyr. Navnet er i øvrigt beslægtet med det islandske hengilberg, som betyder "brat bjerg".

Husby Hole

Husby Hole ligger i en fredning, som byder på flotte bronzealderhøje, bl.a. Skårhøj, gamle hulveje og en mindesten om et bonderoprør. Ifølge den historisk overlevering stod der i 1441 et mægtigt slag ved Husby mellem kongen, Christoffer af Bayern, og de nørrejyske bønder, som gjorde oprør mod det voksende adelsvælde.

Janum Kjøt, Lundhøje og Egebjerg

Janum Kjøt er Nordjyllands største vandreblok og ligger i Lundhøje fredningen, der er en landskabsfredning på privat jord. Tæt herved ligger den statsejede fredning, Egebjerg - et kuperet hedeareal med lyng, egepur og gravhøje.

Klim Bjerg

Jammerbugt Kommune og Klim Landsbyforening er gået sammen om at udbygge og skabe et sammenhængende stisystem mellem Klim Bjerg, Klim Kalkovn og Klim Kalkbrud. Der er opsat skilte og info-tavler, og stierne har fået navn efter personer, der har arbejdet i skoven.

Lien og Fosdalen

Danmarks længste indlandskystskrænt Lien har utallige naturskønne steder fra Svinklovene i vest til Langdalplantage i øst. Fosdalen er måske Liens kendteste område. Igennem de seneste år er Lien med dens dybt nedskårne erosionsdale blevet plejet med græsning for at genetablere den lysåbne natur med heder og overdrev. En række flotte udsigter er blevet skabt i tæt samarbejde mellem kommunen og lodsejerne.

Naturcenter Fosdalen

Jammerbugt Kommune har Naturcenter Fosdalen. Naturcenteret fortæller om naturen og dens mangfoldighed med udgangspunkt i lokalområdet.

Sandmosen og de øvrige moseområder omkring Moseby / Pandrup

Pandrup og Moseby er omgivet af moseområder næsten hele vejen rundt: Sandmosen, Koldmosen, Lundergaardsmose, Udholm mose, Store Vildmose m.fl. Moserne udgør idag en spændende natur med et varieret dyre og planteliv. Tidligere var moserne stærkt præget af sandflugt, men samtidig områder, hvor folk hentede deres brændsel i form af tørv.

Store Vildmose

Store Vildmose hører sammen med Lille Vildmose til blandt Nordeuropas største højmoser. Dannelsen af Store Vildmose og menneskers udnyttelse af området udgør en fængslende historie fra istiden til i dag. Fra havbund omkring stenalderfolkets ørige - til hævet havbund med dyrkbar jordbund under jernalderbondens plov - til et ufremkommeligt, ubeboeligt moseområde, som folk frygtede - til industriel tørveproduktion og til produktion af Store Vildmosekartofler idag.

Vejlerne

Vejlerne er et af Danmarks fineste vådområder med et rigt fugleliv. Området ejes af Aage V. Jensens fond, som har opstillet fugletårne med plancher flere steder i området. Havørn og vandrefalk optræder jævnligt på jagt efter områdets tusindetallige svømme- og vadefugle. Traner, rørdrum, sortterne og pungmejse yngler i området.

Ulvedybet, Bjerget og Gjøl

Ulvedybet, Bjerget og Gjøl By med strandenge ligger omkring og på det, som oprindelig var øen Gjøl. Ved opførelsen af dæmningen mellem Øland og Gjøl i 1919 blev Ulvedybet afskåret fra fjorden og engene beskyttet mod oversvømmelser fra Limfjorden. Du har mulighed for at cykle langs Limfjorden, overnatte på shelterpladser ved Øland, se på fugle og nyde miljøet ved Gjøl Havn.

Kontakt Naturcenter Fosdalen

Naturcenter Fosdalen
Fosdalvej 69, 9460 Brovst
Naturvejleder Svend Møller Nielsen
72 57 85 50
Mobil: 41 91 35 50
smn@jammerbugt.dk
www.naturcenterfosdalen.dk

Oversigt over naturstier 

Book aktiviteter i naturen

Link til booking i naturen

Adgangsregler til naturen

Regler for adgang i naturen, Naturstyrelsen

Redigering af hjemmesider om natur

Team Vand og Natur
Gunnar Hansen
Tlf. direkte: 72 57 78 46
jog@jammerbugt.dk