Jammerbugt Naturplejeforening

Jammerbugt Kommune er begunstiget af en fantastisk natur og arealer, der kræver naturpleje. Naturplejeforeningen udfører aktiv naturpleje i samarbejde med kommunen og arbejder for at gøre naturpleje til en mere smidig forretning.

Naturplejeindsatsen har været hæmmet af uhensigtsmæssige regler, unødigt bureaukrati, mangel på viden og opbakning til dem, der udfører naturplejen; ikke mindst dyreholdere og frivillige naturplejere. Naturplejere har på den baggrund efterspurgt et netværk i Jammerbugt Kommune, frivillige såvel som landmænd med dyrehold i naturpleje, hvor der kan udveksles idéer og viden om leslåning, klipning af får, dyresundhed, regler og afsætning af kød – bare for at nævne nogle eksempler. Det er dette netværk, der nu er formaliseret i en Naturplejeforening i Jammerbugt Kommune, stiftet Grundlovsdag 2014.

Billede af Dexterkvæg i Fosdalen Dexter kvæg i Fosdalen!

Foreningens virke

Det overordnede formål med foreningen er, at styrke indsatsen for naturpleje. Det skal bl.a. ske ved
• at virke som erfa-netværk ift. naturpleje og dyrehold,
• at arbejde for bedre vilkår for naturplejere,
• at arbejde for afsætningsfremme af naturplejeprodukter,
• at udbrede kendskabet til støtteordninger for naturpleje,
• og at etablere samarbejde med relevante myndigheder og organisationer om fremme af naturplejeindsatsen i Jammerbugt Kommune.

Se også foreningens egen hjemmeside.

Foreningen retter sig således mod alle med interesse for naturpleje. I foreningen vil der blive arrangeret erfa-dage og der er nedsat udvalg for får/geder, kreaturer/heste og frivillige naturplejere. For dyreholdere generelt bliver der fokus på regler, tilskud og landmandsfagligt indhold, og muligheder for afsætningsfremme. Medlemmer kan trække på den store faglige viden som foreningen råder over ift. naturplejeinitiativer, viden om metoder, plantearter og naturtyper.

Der arbejdes, sammen med Jammerbugt Kommune, på at finde finansiering til en grejbank, der skal være til rådighed for frivillige naturplejere. Grundejerforeninger, der kan tegne kollektive medlemskaber, kan f.eks. drage nytte af en grejbank til bekæmpelse af rynket rose, der er et stadigt stigende problem på naturbeskyttede arealer.

Tegn dit medlemskab her
Ved indbetaling af 200,- kr. på konto nr. 9070 1624669432 er du med til støtte op om Naturplejeforeningen for Jammerbugt Kommune.

Se folder om Naturplejeforeningen i pdf-fil

Se publikationen Økonomi i Naturpleje, SEGES, 31.s

Bestyrelsen

Formand

Lars Callesen

Lunden 2, 7990 Øster Assels

Mail: lars@callesen-mors.dk

Tlf: 2033 4537

 

Næstformand og kasserer

Peter Brinkmann Kristensen

Tranekærvej 86, 9490 Pandrup

Mail: peter.b.kristensen@bios.au.dk

Telefon: 5194 5879

 
Medlemmer:

 

Anders Breckling

Slettestrandvej 60, 9690 Fjerritslev

Mail: brekling@gmail.com

Tlf: 6175 6633

Claus Jensen

Skovenggaardsvej 32, Hunetorp, 9490 Pandrup

Mail: fysiopandrup@mail.tele.dk

Tlf. 6160 7728

Allan Jensen

Løthvej 132, 9700 Brønderslev

Mail: aj-turtle@hotmail.com

Tlf: 2330 6871

Kresten Kronborg

Feriecenter Slettestrand A/S

Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev

Mail: kok@slettestrand.dk

Tlf: 2616 1154

 

Sten Dissing

Jarmsted Byvej 6, 9460 Brovst

Mail: ann.bargsteen@c.dk

Tlf: 4057 7457