Hingelbjerge

Hingelbjerge omfatter kommunens højeste punkt, gravhøjen Nordbjerg 83 meter over havet. I klart vejr er der udsigt til både Limfjorden og Jammerbugten.

Naturpleje 

Heden dominerer, og planterne hedelyng og enebær ses omkring de mange gravhøje. Jammerbugt Kommune samarbejder med lodsejerne om naturplejen i fredningen, men arbejder på at gøre den endnu bedre. Der er flere problemarter i området. Rynketrose, Rosa Rugosa, også kaldet hybenrose, findes i store partier og breder sig ud over området. Dele af fredningen er under tilgroning med almindelig gyvel, Cytisus scopariu, ligesom flere nålearter truer området mod tilgroning. Heste, køer og geder har taget kampen op.

Hingelbjerge er et fredet område på privat jord.

Kontakt Naturpleje

Vækst- og Udviklingsforvaltningen 
Team Vand og Natur

Ivan Kristensen
Tlf. direkte: 72 57 76 88
ikr@jammerbugt.dk