Information til lodsejere om jordfordelingsprojekt

Her finder du information om jordfordelingsprojektet mellem Bulbjerg og Slettestrand i form af materialer fra afholdte møder, oplæg, avisartikler m.v.

Dyrskue i Fjerritslev 2016

Havde man spørgsmål til Jordfordelingsprojektet - kunne man møde projektleder, Marianne Fisker, på Jammerbugt Kommunes stand i det store telt på Dyrskuet i Fjerritslev d. 21. maj 2016.   Der blev her mulighed for at få uddybet, hvad man skal forstå ved multifunktionel jordfordeling. Vi håber, at pilotprojektet kan vise, at man med en jordfordeling kan få flere samfundsgevinster i spil - hvor vi er nytænkende omkring anvendelsen af arealerne i det åbne land. Måske kan man ved en ny anvendelse opnå gevinster for både lokalsamfund og ejerne af jorden - det kunne være med nye produktionsformer på markerne og oplevelsesøkonomi. Området mellem Bulbjerg og Slettestrand er meget stort - og det er spændende om en jordfordeling og frivillige aftaler kan skabe udvikling af området.    Fotos: Marie Fisker Meiborg Simonsen

Bred opbakning til jordfordeling 

Fjerritslev Ugeavis 10. maj 2016, se. 22-23. Rettelse: Tidsplanen for projektet er forkert angivet  i artiklen. Se korrekt tidsplan

Møde i Klim forsamlingshus den 28. april 2016

Mødepræsentation i Fjerritslev Ugeavis den 19.april 2016

Annonce for mødet, den 28.04.16

Mødeprogram og formål, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Planer om ambitioner for en multifunktionel jordfordeling, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Projektområdet, 28.0416

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Vi er glade for, at Jammerbugt Kommune er udvalgt til at afprøve multifunktionel jordfordeling som et redskab til at opnå samfundsgevinster til gavn for landmænd og lokalsamfund.” udtaler formændene for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen samstemmende.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur

Projektleder Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Orbicon

Jordfordelingsplanlægger Niels Otto Haldrup

NIHA@orbicon.dk, tlf 30595507 

Fotos

Claus Bjørn Larsen