Information om jordfordelingsprojekt

Her finder du information om jordfordelingsprojektet mellem Bulbjerg og Slettestrand i form af materialer fra afholdte møder, oplæg, avisartikler m.v.

Status juni 2017

Jordfordelingen med det multifunktionelle sigte pågår stadig - og forløber frem til 1. november 2017, hvor de sidste aftaler skal være på plads.

Sideløbende med jordfordelingen er kommunen i dialog og samarbejde med lokale om projekter i området. I Fjerritslev - Svinkløv - Hjortdal - Slettestrand området har lokale i samarbejde med kommunen udarbejdet en strategiplan, og der er nedsat en bestyrelse. Se strategiplan.

Jammerbugt Kommune har ligeledes bidraget til Teknologirådets projekt "Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

Statusdiagram marts 2017

Statusdiagram og tidslinje marts 2017

Dyrskue i Fjerritslev 2016 og 2017

Både i 2016 og 2017 har Jammerbugt Kommune haft en stand i det store telt på Dyrskuet i Fjerritslev, hvor der har været livlige diskussioner af jordfordeling og mulighederne for lokal udvikling, natur og produktion.

Fotos: Marie Fisker Meiborg Simonsen

Bred opbakning til jordfordeling 

Fjerritslev Ugeavis 10. maj 2016, se. 22-23.

Møde i Klim forsamlingshus den 28. april 2016

Mødepræsentation i Fjerritslev Ugeavis den 19.april 2016

Mødeprogram og formål, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Planer og ambitioner for en multifunktionel jordfordeling, 28.04.16

Jammerbugt Kommune: Projektområdet, 28.0416

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Vi er glade for, at Jammerbugt Kommune er udvalgt til at afprøve multifunktionel jordfordeling som et redskab til at opnå samfundsgevinster til gavn for landmænd og lokalsamfund.” udtaler formændene for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen samstemmende.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur

Projektleder Marianne Fisker
Tlf. direkte: 72 57 77 36
mkf@jammerbugt.dk

Orbicon

Jordfordelingsplanlægger Niels Otto Haldrup

NIHA@orbicon.dk, tlf 30595507 

Fotos

Claus Bjørn Larsen