Praktisk miljøledelse

De sidste fire år har Jammerbugt Kommunes klima- og agenda 21-arbejde haft særlig fokus på miljø- og klimaproblematikken. Det har været vigtigt, at kommunen gik forrest og "fejede for egen dør"

Det betyder, at kommunen har lagt indsatsen i egne virksomheder og institutioner. Da der her er tale om driftsvirksomheder, skoler, børnehaver m.v. har det således også været en indsats, der ville kunne række langt ud i kommunen og involvere mange borgere og børn. Det er blevet gjort ved at indføre Projekt "Praktisk Miljøledelse".

Praktisk Miljøledelse er et systematisk klima og miljøarbejde, med fokus på ressource-, miljø- og klimamæssige forbedringer i det daglige arbejde. Praktisk Miljøledelse er et system, der anvendes til at udvikle vores miljøpolitik og styre vores praktiske miljøforhold. Det handler om at sætte vores miljøarbejde i system, og er en fortløbende proces.

I projektet er det vigtigt, at medarbejderne inddrages. Det giver interesse for projektet. Desuden er det ofte den enkelte medarbejder, der med sin specifikke og praktiske viden om arbejdsrutinerne kan bidrage med løsningerne på mange miljøproblemer. Den praktiske miljøledelse blev indført på;

  • kommunale institutioner
  • kommunale driftsenheder
  • administrative enheder – først teknik- og miljøforvaltningen

 

Kommunale institutioner

Første fase i Projekt Praktisk Miljøledelse omhandlende de kommunale institutioner (folkeskoler og daginstitutioner), blev startet op ultimo 2009. Målet var at sætte systematisk fokus på ressourceforbruget.

Praktisk Miljøledelse i driftsenhederne

Den 17. marts 2016 godkendte kommunalbestyrelsen den foreløbig sidste klima- og miljøredegørelse for Vej & Park.

Administrative enheder – teknik- og miljøforvaltningen

Tredje fase i praktisk miljøledelse omhandler Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet blev startet op i foråret 2012, og går ud på at indtænke klima, energi og ressourcer i relevante projekter, myndighedsopgaver, driftsopgaver og planer.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Ejendomscenter Jammerbugt
Arendse Dahlstrøm-Kronborg
Tlf. direkte: 72 57 76 68
ada@jammerbugt.dk