Jagttegn

For at gå på jagt i Danmark skal du have et gyldigt dansk jagttegn. Det får du ved at bestå en jagtprøve, som Naturstyrelsen udbyder.

Jagtprøven og jagtens andre prøver

For at få jagttegn i Danmark skal du bestå en teoretisk og en praktisk prøve - efterfulgt af en haglskydeprøve. Du kan tidligst blive indstillet til jagtprøven i det kalenderår, hvor du fylder 16 år.

Du kan tage jagtprøve i Danmark to gange om året - i foråret og efteråret. Sidste frist for at blive indstillet til prøven af en jagttegnskursuslærer er den 14. februar for forårsprøven og den 18. juli for efterårsprøven.

Det koster 310 kr. (2020) i gebyr at tilmelde sig prøven.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal betale og tilmelde dig jagtprøven.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jagtens prøver.

Hvordan fornyer jeg mit jagttegn?

Et jagttegn gælder i et jagtår, og jagtåret er fra 1. april til 31. marts det efterfølgende år. Inden du fornyr dit jagttegn, skal du indberette dit jagtudbytte for det forløbne år.

Har du ikke indløst jagttegn for det seneste jagtår, eller er det flere år siden, at du har sidst har indløst dit jagttegn, kan du dog uden videre betale for jagttegnet.

Fornyelse af jagttegn koster 500 kr. plus 21 kr. i ansvarsforsikring, altså i alt 521 kr. (2020).

Du skal indberette og betale digitalt. Det gør du ved at bruge den digitale selvbetjening 'Mit jagttegn'.

Du kan læse mere om jagttegnet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fritagelse for digital selvbetjening

I begyndelsen af marts måned får du tilsendt betalingsoplysninger til jagttegn med posten, hvis du er fritaget for digital selvbetjening.

Indberetning af vildtudbytte

Du skal indberette dit vildtudbytte for det foregående jagtår, før du kan få fornyet dit jagttegn - også i de tilfælde, hvor du ikke har været på jagt eller ikke har nedlagt noget.

Du skal bruge selvbetjeningen 'Mit jagttegn', når du skal indberette dit vildtudbytte.

Læs mere om indberetning af vildtudbytte på Miljøstyrelsens side.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan indhente baggrundsviden og læse mere om reglerne for jagt i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside eller hos Danmarks Jægerforbund.

Udlændinge, der vil på jagt i Danmark, kan søge om at få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn med sig fra hjemlandet.