Puljeguide

PuljeGuiden er et værktøj, der støtter arbejdet med fundraising for foreninger og ildsjæle.

Puljeguiden er et fundraising system for foreninger og ildsjæle. I Puljeguiden kan man orientere sig om de mange puljer, fonde og støtteordninger, man kan søge ind på.

Der er også mulighed for at få overblik over et projekts forskellige faser – ide, forberedelse, ansøgning og gennemførelse. Puljeguiden giver også mulighed for at se eksempler på forskellige projekter, som allerede har fået støtte.

Puljeguiden indeholder følgende:

  • Viden om fundraising
    • Inspiration til alle trin i fundraisingprocessen. Her finder du artikler, inspiration og svar på mange spørgsmål om fundraising samt grundige vejledninger og værktøjer, der hjælper dig undervejs i processen.
  • Puljedatabase:
    • Puljedatabasen giver det komplette overblik over danske puljer, fonde og støtteordninger. Det er Danmarks eneste opdaterede og komplette liste, der anviser ansøgningsdatoer og -skemaer, fundatser, tidligere støttede projekter samt alle relevante kontaktdata.
  • ProjektForum
    • ProjektForum er et community univers, som understøtter projektarbejde på tværs af kommuner, organisationer og sektorer. Her kan du præsentere din idé, finde samarbejdspartner og få kommentarer og ideer, og du kan præsentere dit gennemførte projekt til inspiration for andre.

Link til Puljeguiden