Frivillighuset

Frivillighuset i Jammerbugt er de frivillige sociale foreningers hus.

Frivillighusets hjemmeside

Frivillighuset har en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune og er de frivillige sociale gruppers koordinerende punkt.

Huset fungerer som bindeled mellem grupperne og kommunen - og mellem de frivillige sociale grupper. Frivillighuset løser opgaver for både de frivillige sociale grupper og Jammerbugt Kommune. 

Herudover er Frivillighusets opgave at hjælpe de frivillige sociale grupper med:

  • Udlån af lokaler til møder og arrangementer
  • Vejledning om PR, markedsføring og fundraising
  • Formidling af frivilligt socialt arbejde, kurser og temadage for de frivillige samt netværk mellem frivillige sociale grupper
  • Foreningsteknisk vejledning