Hvad er DGI Sundhedsidræt?

DGI Sundhedsidræt består af specialiseringsuddannelser, der er rettet mod inaktive personer og målgrupper med særlige behov for træning ud fra et helbredstjek.

Lige nu er der følgende specialiseringsuddannelser:

  • Kredsløbstræning
  • Rygtræning
  • Seniortræning
  • Naturtræning

Uddannelserne i DGI Sundhedsidræt indeholder træningsfysiologiske som psykosociale, pædagogiske og informative indsatser overfor deltagerne i de forskellige målgrupper.

Målgrupperne differentieres ligeledes på graden af kendskab til og erfaring med fysisk aktivitet i og uden for den etablerede idræt – fra helt motionsuvante til personer, som på egen hånd har været aktive, og personer, som tidligere har været eller stadig er.

For at kunne deltage på basis uddannelsen kræver det en instruktøruddannelse og minimum 1 års undervisningserfaring.

Basis uddannelsen giver dig viden til arbejdet med målgruppen som typisk kommer fra sundhedssektoren. Du vil få en grundig gennemgang af fysiologi, anatomi, funktionel træning, trænings- og sygdomslære, forandringspsykologi, akut skadebehandling og kost og træning. 

Er du uddannet fysioterapeut, ergoterapeut eller har en anden relevant uddannelse, kan du få dispensation for dele af uddannelsesforløbet. Kontakt Birthe Bach fra DGI Nordjylland via birthe.bach@dgi.dk for at høre nærmere.