Ungevejledning15 - 17 år

Alle unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Vores vejledningsindsats er med til at sikre, at de unge opfylder deres uddannelsespligt.

Nogle unge er ikke parate til at begynde på en ungdomsuddannelse, andre har brug for støtte til at komme godt i gang med erhvervsuddannelsen eller på gymnasiet. Atter andre er i uddannelse, men er i fare for at falde fra og nogle er droppet ud.

Vi yder en målrettet vejledningsindsats for at tage hånd om disse grupper. Fokus er på at støtte de unge i at udarbejde en uddannelsesplan der bedst muligt imødekommer deres behov.

Vi arbejder opsøgende for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet. Vi har mulighed for at tilbyde mentorstøtte i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Vi samarbejder med ungdomsuddannelserne om fastholdelse af de unge og vi vejleder de unge, der er droppet ud af en uddannelse over på en ny.

Unge, der har brug for vejledning, kan altid kontakte vores vejledere eller henvende sig i vores ungeenhed på Teknologiparken 1 i Aabybro. Unge er velkomne uden forudgående aftale, men vil du være sikker på, at du kan komme til at tale med en vejleder, er det en god ide at aftale en tid.

18 - 25 år

Vi tager hånd om gruppen af 18-24-årige uden ungdomsuddannelse. Kernen i vejledingen er at klæde de unge på til at kunne tage en uddannelse i det ordinære system med henblik på senere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.