Om Jobcenter Jammerbugt

Jobcenterets hoveopgave er, at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Vi hjælper ledige med at komme i job og bistår offentlige og private virksomheder med at finde nye medarbejdere. Vi støtter også dig, som har begrænsninger i arbejdsevnen, eller særlige behov, for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcenter Jammerbugt arbejder i henhold til en strategi som er:

Hurtig, Helhedsorienteret, Håndholdt og Individuel.

Formålet er:

• at flest muligt ledige kommer i ordinært arbejde/uddannelse hurtigst muligt.

• at borgerne oplever at blive mødt med tillid og en tro på, at de både kan og vil.

• at dem der kan selv får lov selv og, at dem der har brug for en ekstra indsats får denne indsats fra dag 1.

• at borgerne skal opleve et ejerskab for deres planer gennem medinddragelse i en struktureret og individuel indsats.

• at have fokus på borgerens motivation, ressourcer, medansvar, samt arbejde med mål og delmål fra 1. samtale.

• et ønske om, at arbejde mest muligt virksomhedsvendt.

• et ønske om, at medarbejderne på Jobcentret skal føle, at der er brug for deres faglige kompetencer i hverdagen.

• et ønske om, at virksomhederne skal opleve Jobcenteret som en seriøs og professionel samarbejdspartner.

Gå til Job og ledighed.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 55
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Virksomhedsservice og A-dagpenge
Afdelingsleder
Vakant
Tlf. 72 57 89 90 
jobcenter@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 41 91 26 12
ljk@jammerbugt.dk

Direkte telefonnumre til Jobcentrets afdelinger:
Jobcenter: 72 57 72 55
Ungeenheden: 72 57 87 90
Virksomhedsservice: 72 57 89 90

Jobcenter Jammerbugt