Gratis kortdata til alle

I Danmark er kortdata frit tilgængelige for blandt andet borgere og virksomheder.

"Landkortdata, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel er frie data, der kan anvendes af alle. SDFE arbejder for, at de frie geodata fremadrettet vil have en stigende betydning for myndighedernes arbejde og for virksomhedernes vækstmuligheder."
- Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Ud over almindelige topografiske kort er f.eks. matrikelkortet, den digitale højdemodel og historiske kort nu frit tilgængelige. Du kan læse mere om hvilke kortdata, der er frit tilgængelige ved at følge linket til højre.

Kortudsnit til indlejring

Du kan nemt lave et gratis kort til din eller din virksomheds hjemmeside. Det er muligt at vælge mellem forskellige baggrundskort og indsætte din egen tekst.

Eksempel på indlejret kort

Her finder du en vejledning til at lave indlejrede kort.

 

Lav et indlejret kort her

Hent kortdata

Har du brug for at have data på din egen pc, kan du finde mere information og hente data til mere avanceret brug: http://download.kortforsyningen.dk/

Link

Du kan her læse mere om hvilke kortdata, der er frit tilgængelige:

Link til Kortforsyningen