Gratis kortdata til alle

I Danmark er kortdata frit tilgængelige for blandt andet borgere og virksomheder.

"Med frie geografiske grunddata får du som borger nemlig også mulighed for at bruge geodata - geografiske informationer – fra Geodatastyrelsen uden at skulle betale for det. Du kan fx integrere et kort på din hjemmeside med NemKort eller gå på opdagelse i en lang række historiske kort."
- Geodatastyrelsen

Ud over almindelige topografiske kort er f.eks. matrikelkortet, den digitale højdemodel og historiske kort nu frit tilgængelige. Du kan læse mere om hvilke kortdata, der er frit tilgængelige ved at følge linket til højre.

NemKort
Du kan nemt lave et kort til din hjemmeside via funktionen NemKort. Det er muligt at vælge mellem forskellige baggrundskort og indsætte eget indhold i infoboksen.

Eksempel på NemKort

Lav et NemKort her

Hent kortdata

Har du brug for at have data på din egen pc, kan du finde mere information og hente data til mere avanceret brug: http://download.kortforsyningen.dk/

 

Link

Du kan her læse mere om hvilke kortdata, der er frit tilgængelige:

Link til Kortforsyningen