Kontakt pladsanvisningen

Her kan du læse mere om Pasningsgaranti, Opskrivning, Digital Pladsanvisning, Visitering, Indmeldelse og udmeldelse, Fripladstilskud, Søskendetilskud og Takster