Private tilbud

Læs mere om mulighederne for privat pasning i Jammerbugt Kommune

Tilskud til pasning af egne børn

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at yde tilskud til pasning af egne børn jfr. Dagtilbudslovens § 86 fra 1. januar 2016 – til aldersgruppen 24 uger til børnehavestart.

Tilskud til privat pasning

Som et alternativ til kommunale dagtilbud ydes tilskud til privat børnepasning for børn i aldersgruppen 24 uger til den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder

Private børnepassere

Der er private børnepasning i Jammerbugt Kommune. Se link til de private børnepassere nedenfor:

Private institutioner

Se en oversigt over private institutioner i Jammerbugt Kommune

Kombinationstilbud

Der er mulighed for at kombinere et kommunalt deltidstilbud med tilskud til privat pasning

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Ellen Matthäi