Forældreindflydelse i dagtilbud

I alle dagtilbud i Jammerbugt Kommune er der oprettet en forældrebestyrelse

Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i Dagplejen (pdf-fil).

Styrelsesvedtægter for Forældrebestyrelser i dagtilbud_(pdf-fil).

Forældrebestyrelserne fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelse af en budgetramme inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Kontakt

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 77 77
bk@jammerbugt.dk

Pladsanvisningen
Teamleder Tina Riis Thomsen