Midtbyplan Aabybro

Midtbyplanen for Aabybro, sætter retningen for udviklingen af Aabybro Midtby og er en vision for, hvordan Aabybro midtby skal udvikle sig over de næste mange år.

Midtbyplanen for Aabybro, sætter retningen for udviklingen af Aabybro Midtby og er en vision for, hvordan Aabybro midtby skal udvikle sig over de næste mange år.

Konklusionen er klar; En stærk midtby i Aabybro er vigtig for identiteten og sammenhængskraften i en by i kraftig udvikling, men i høj grad også som motor for bosætningen i Jammerbugt kommune som helhed.

Planen indeholder et forslag til et konkret åbningstræk, Broen, der kan fremme den øvrige udvikling over en årrække og sikre, at det centrale Aabybro udvikles som en sammenhængende og levende midtby.

Midtbyplanen er en vision og er ikke i sig selv byggeretsgivende. Planen er ikke en lovbunden plan, og der medfølger dermed ikke rettigheder eller forpligtelser for ejendomsejere. Planen skal bruges i dialogen om byens udvikling og ved fremtidig planlægning.

Se midtbyplanen her og baggrundsanalysen her