Masterplan for Brovst

Masterplan Brovst er på vej til at blive virkelighed

Primo 2019 opstartes en ny proces omhandlende virkeliggørelse af nogle af tiltagene fra Masterplanen. I løbet af første kvartal vil der komme mere information ud om processen.

Projektgruppen består af plnalæggere fra Jammerbugt Kommune; Trine G. Thomassen, Karsten T. Jørgensen og Malene S. Sørensen - det er muligt at kontakte projektgruppen via mailen: plan@jammerbugt.dk.

----------

Tidligere:
Kommunalbestyrelsen ønsker at få et godt grundlag for de kommende års byudvikling i Brovst. Derfor er kommunen igang med at udarbejde en masterplan, som kan anvendes af forvaltningen i forbindelse med den fremtidige planlægning af Brovst.

 

Endeligt vedtaget Masterplan for Brovst den 16. februar 2017

Se Masterplanen

Borgermøde den 19. september 2016
Der er afholdt borgermøde om Forslag til Masterplan Brovst den 19. september 2016 på Rådhuset i Brovst. Opsamling på mødet og oplæg ses neden for under Dokumenter.

Offentlighed
Masterplan Brovst er i offentlig høring fra den 29. august 2016 til den 24. oktober 2016. Høringssvar bedes sendt til plan@jammerbugt.dk eller Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Masterplanens opbygning

Målet er, at værktøjet skal bidrage til at kvalificere de fremtidige rammer for Brovst i Helhedsplanen, og dermed skabe grundlaget for bedre lokalplaner og i sidste ende en bedre by. Masterplanen er udarbejdet efter en metode, der opbygger planen i 5 afsnit:

1) Kontekstanalyse - Identifikation af de overordnede linjer i oplandet, som har direkte fysisk indvirkning på byens udformning og beliggenhed.

2) Værdikortlægning - Registrering af byens fysiske forhold såsom bebyggelse, infrastruktur, historie, funktioner mv.

3) Byens Billede - Opsummering af kontekstanalyse og værdikortlægning. Kortlægning af karakteristiske træk og identifikation af byens potentialer og udfordringer.

4) Planprincipper - Beskrivelse af væsentlige fysiske forhold, som har betydning for et bykvarter. Planprincipper beskriver hvilken tilstand man skal arbejde hen imod i planlægningen.

5) Fokuspunkter - Fokuspunkter vælges efter de første fire afsnit er udarbejdet.

 

Dokumenter

Masterplan Brovst

Opsamling fra borgermøde den 19. september 2016

Oplæg fra borgermøde den 19. september 2016

Forslag til Masterplan Brovst

Referat fra Byvandring 14. november 2015

Oplæg fra Byvandring Kulturmiljøer og arkitektur 11. juni 2015

Oplæg fra Byvandring 14. november 2015

Processen

Offentlig høring i perioden 29. august til den 24.oktober 2016

Byvandring 14. november 2015

Byvandring Kulturmiljøer og arkitektur 11. juni 2015

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Plan
Teamleder
Kell Agerbo
Tlf. direkte: 72 57 76 41
kag@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader