VVM-screeningsafgørelser 2016

VVM-screeningsafgørelser for projekter i 2016.

klagefristen udløber den 25. oktober 2016

klagefristen udløber den 2. august 2016

klagefristen udløber 10. juni 2016

klagefristen udløber 8. juli 2016