Foroffentlighed på Kommuneplantillæg nr. 23

Foroffentlighed på Kommuneplantillæg nr. 23, butikker, boliger og erhverv er i høring frem til den 30. sep. 2015.

Teknik og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 10. august 2015, at igangsætte planlægningen for et område til to butikker syd for Lundbakvej. Området ligger sydøst for den udpegede bymidte i Pandrup.
Herudover overvejer kommunalbestyrelsen, at udlægge to arealer til henholdvis boliger og til serviceerhverv, som tankstation el.lign. Se beskrivelse her