Nytter det overhovedet?

JA!

Det nytter faktisk rigtig meget! Det genanvendelige affald, du sorterer fra, skal vi ikke betale for at brænde af. I stedet kan vi sælge de værdifulde materialer, der er i det sorterede affald.

Hver gang du flytter et stykke affald fra dagrenovationen til genbrugscontaineren, får det værdi, i stedet for at blive brændt af!

Det kommer i sidste ende dig til gode - affaldsområdet skal nemlig ikke tjene penge, men blot hvile i sig selv.

Samtidigt sparer vi en masse ressourcer. Det kræver meget mindre energi og ressourcer at genanvende plast, metal og papir i forhold til at producere nyt. 

Fakta

  • 8% af verdens olieproduktion bliver brugt til plastfremstilling. Hvis vi kan genanvende plast i stedet for at lave nyt, sparer vi altså en masse olie.

  • Det er en besværlig og beskidt proces at få metaller op af jorden. Genanvendelse af metal sparer energi og forurener meget mindre.

  • Papir kan genanvendes mange gange. Til allersidst ender det måske som toiletpapir. Man sparer meget vand og energi, når man genanvender papir, i stedet for at lave nyt.