Hvordan skal jeg sortere?

Papir/småt pap og plast/metal

Papir og småt pap

I din genbrugscontainer må du gerne blande papir med karton og småt pap - det vil sige cornflakespakker, æggebakker, skotøjsæsker og lignende. Papir og småt pap skal være rent og tørt, ellers kan det ødelægge det papir, det ligger sammen med. Hvis papiret er beskidt eller fugtigt, skal det i restaffald. Større papkasser skal du aflevere på genbrugspladsen.

Sådan sorterer du papir og småt pap

Plast og metal

Der er masser af plast og metal i en husholdning, som man måske ikke tænker over kan genanvendes. Du behøver ikke vaske tingene af, før du kommer dem i genbrugsbeholderen - men husk, at der er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig. Det må derfor ikke være uhygiejnisk eller have en faremærkning ud over lokalirriterende. Faremærkede emballager skal afleveres som farligt affald på genbrugspladsen.

På sorteringsanlægget bliver metal og plast sorteret, og så meget som muligt sendes til genanvendelse. En del af det indsamlede plast kan ikke genanvendes, og bliver derfor brændt. Det gælder for eksempel sort plast, som anlægget ikke kan genkende, og meget små stykker affald. Du kan vælge at lægge den slags affald i restaffald i stedet for genbrugscontaineren. 

Hvis bare du sørger for, at tingene er tømte og uden madrester, når du kommer dem i genbrugsbeholderen, kan vi faktisk genanvende rigtig mange ting. 

Sådan sorterer du plast og metal

Sorteringsvejledning til ophæng