Adgangsforhold

Din skraldespand skal som udgangspunkt stilles til skel senest klokken 05.00 på tømmedagen hvis du bor i byen. Det gælder både for dagrenovation og genbrug.

Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangskravene er opfyldt. Du kan finde en tjekliste til adgangsforholdene herunder. Alle forhold skal være i orden, for at skraldemanden kan hente affaldet inde på din grund.

 

Tjekliste til adgangsforhold - BY

Tjekliste til adgangsforhold - LAND

Tjekliste til adgangsforhold - SOMMERHUSE