Socialt bedrageri

Det er socialt bedrageri, hvis borgere mod bedre vidende uberettiget får udbetalt f.eks. boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser.

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse.

Hvad er din pligt?

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl, om de ydelser, du modtager, er lovlige. Det er jo kun dig, der ved, om dine personlige forhold er blevet ændret.

Det er vigtigt, at kommunen får besked om ændringer i dine personlige forhold. Det kan f.eks. være din adresse i folkeregisteret - det skal være den adresse, du opholder dig/sover på – eller ændringer i dine økonomiske forhold. Kommunen vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation.

Hvornår er man enlig?

Hovedreglen er, at du betragtes som værende enlig, når du ikke lever i et ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold.


Ægteskabslignende forhold kan foreligge når:

  • parterne har samme bopæl,
  • parterne yder kontante bidrag til fælles husførelse,
  • man arbejder i hjemmet eller bidrager på anden måde til den fælles husførelse,
  • man helt eller delvist forsørges af den anden part.


Ifølge loven om Det Centrale Personregister skal man have sin adresse dér, hvor man opholder sig mest, regelmæssigt sover og har sine personlige ejendele.

Henvend dig til kommunen?

Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du henvende dig til kommunen. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt.

Du kan henvende dig på følgende måder

Brug vores selvbetjeningsløsning Anmeld socialt bedrageri.

Kontakt kontrolteamet på tlf.: 72 57 72 59 / tlf.: 72 57 74 27 

Du kan også skrive et brev og sende det til Jammerbugt kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Job- og udviklingsteam

Faglig koordinator
Dorte Andersen
Tlf.: 72577246/41912246
Mail dra@jammerbugt.dk