Tilsyn med plejeboliger og plejehjem - tilsynsrapporter

Kommunen skal føre tilsyn med forhold i plejeboliger og plejehjem m.v.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunen foretage mindst et uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v. Desuden skal Sundhedsstyrelsen aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt.

Jammerbugt Kommunes egne tilsyn

Jammerbugt Kommune har valgt, at kommunens forpligtigelse til at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året pt. udføres af Revas ApS af 1/2 2004.  Lovgrundlag: Serviceloven § 151.

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsens tilsyn udføres af Embedslægeinstitutionen. Lovgrundlag: Sundhedsloven § 219.

Tilsyn med kommunale botilbud

Jammerbugt Kommune har valgt, at kommunens forpligtigelse til at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året pt. udføres af Revas ApS af 1/2 2004. Lovgrundlag: Serviceloven § 151.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Kontakt

Leder Socialafdeling-Myndighed
Preben Gram
pgr@jammerbugt.dk
Tlf.72 57 75 71

Nyttige links

Download Adobe Reader