Tilsyn i forhold til plejecentre, hjemmepleje, botilbud m.v.Praksis for tilsyn

Jammerbugt Kommune såvel som Styrelsen for Patientsikkerhed har pligt til, at foretage tilsyn i forhold til bl.a. plejecentre i Jammerbugt Kommune.

I forbindelse med tilsyn skal altid udarbejdes en uvildig tilsynsrapport.

Tilsynsrapporterne kan læses herunder (klik venligst på interesseområde).

 

Jammerbugt Kommunes egne tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med plejecentre, hjemmepleje, botilbud m.v.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal Jammerbugt Kommune foretage mindst et tilsynsbesøg om året.

I Jammerbugt Kommune er det besluttet, at tilsyn gennemføres af ekstern leverandør (på vegne af Jammerbugt Kommune).

Lovgrundlag: Serviceloven § 151.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed (tilsyn)

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienters sikkerhed, hvilket bl.a. vurderes på baggrund af analyser, klagesager, henvendelser og/eller mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn.

Obs. tidligere varetog Sundhedsstyrelsen de tilsyn, som nu udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lovgrundlag: Sundhedsloven § 213 (tidligere § 219).

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk