DP 209 Supplerende oplysninger vedrørende ulykkestilfælde

Det kan være en hjælp at bruge blanket DP 209, (Supplerende oplysninger vedr. ulykkestilfælde), hvis anmodningsblanketten giver anledning til en nærmere undersøgelse af baggrunden for sygefraværet.

Find blanketten her