Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Blanketten udfyldes ved ansøgning om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Ansøg her