Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Blanketten udfyldes ved ansøgning om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Ansøg her

Myndighedsafdelingen (hjælpemidler)
Mandag-fredag: 8.00–12.00
Tlf.: 72 57 95 90