Løntilskud (fast timesats), anmod om udbetaling

Her kan du som virksomhed anmode om udbetaling af løntilskud - fast timesats (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 63)

Anmod her