Nyt fra FOU maj 2016Folkeoplysningsudvalget på Facebook
Siden sidst er Folkeoplysningsudvalget kommet på Facebook. Nyheder og andre tiltag vil fremover blive annonceret på Facebook-siden, samt her på kommunens hjemmeside. Facebook-siden hedder ”Folkeoplysningsudvalget Jammerbugt Kommune”. 

Unglederkursus
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet at afholde et unglederkursus for unge i aldersgruppen 15 – 20 år. Skoler og Ungdomsskole tilbydes deltagelse. Det er nu besluttet at kurset skal afholdes i samarbejde med DGI.

Nærmere info udsendes senere. 

Online booking af lokaler i idrætshaller
Der har været afholdt kursus for hallerne vedrørende online booking af lokaler i idrætshallerne. Formålet er, at få hallerne til at imødekomme lovkravet om digitalisering. Som hjælp til dette var der inviteret en Conventus-konsulent fra DGI. 

Barselsvikar for fritidskonsulent
Birgitte Overgaard Madsen er ansat som vikar for fritidskonsulent Christina Pedersen, som går på barsel den 20. maj 2016.