Nyt fra FOU august 2015Temamøder
FOU inviterer til temamøde med emnet ” At arbejde med frivillige”. Temamødet afholdes i efteråret 2015. Først i 2015 besluttede FOU at der skulle afholdes tre temamøder med emnerne ”At arbejde med frivillige”, ”Samarbejde mellem foreninger” samt ”Den selvorganiserede idræts”.

Før sommerferien blev det første temamøde afholdt med emnet ”At arbejde med frivillige”. På baggrund af erfaringerne fra dette møde beslutte FOU at gentage dette temamøde i efteråret.

Lederspris
FOU har godkendt kriterierne for indstillinger til lederprisen i 2015.
Kriterier: Årets lederpris tildeles en leder indenfor det frivillige børne- Ungdomsarbejde i Jammerbugt kommune. Prisen tildeles som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde.

Støtte fra udviklingspuljen til FIF Håndbold
Folkeoplysningsudvalget har bevilget 5.000 kr. af udviklingspuljen til FIF Håndbold. Formålet med FOU’s udviklingspulje er at understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte. Der skal benyttes ansøgningsskema, skemaet findes på www.jammerbugt.dk, hvor man kan læse mere om udviklingspuljen. Ansøgninger til udviklingspuljen behandles løbende. 

Budget 2016
FOU besluttede på mødet, at der skal laves et høringssvar til Budget 2016. Til mødet blev de besparelsesforslag, som Økonomiudvalget havde sendt i høring på FOU’s område fremlagt. På FOU’s områder er der tale om ingen fremskrivning af tilskudskonti, reduktion af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning samt en rammebesparelse. Det samlede høringsmateriale til Budget 2016 kan ses på www.jammerbugt.dk.

Høringsperioden udløber den 31. august 2015.

Conventus
Folkeoplysningsudvalget blev ved mødet orienteret om status på implementeringen af Conventus. Det kunne oplyses at alle haller, med undtagelse af Aabybro, Jetsmark og Fjerritslev, er blevet oprettet i systemet. Næste trin er systemet skal bruges aktivt af hallerne i samarbejde med de foreninger som benytter disse. Conventus anvendes aktivt hos følgende foreninger: Aabybro Badmintonklub, Aabybro Gymnastikforening, Aabybro Håndboldklub, Aabybro Idrætsforening, Biersted IF, Gjøl gymnastik- og Boldklub, Idrætsforeningen Fremad Nørhalne, Arentsminde IF, Brovst Pigegarde, Skovsgaard/Brovst KFUM IF, Tranum GF, KFUM spejderne Øland, Klithuse Militaryklub, Fjerritslev Badmintonklub, Fjerritslev Idrætsforening, Trekroner Idrætsforening, Fjerritslev Gymnastik forening, Fjerritslev Tennisklub, Thorup-Klim U & G, Fjerritslev Svømmeklub, Fjerritslev Motionscenter, FDF Pandrup, Ingstrup Sportsforening, Pandrup Gymnastik- og Ungdomsforening, Pandrup Skytteforening, Saltum Idrætsforening, Svømmeklubben Jet, V. Hjermitslev Boldklub.

Der arbejdes fortsat på at få flere med, hvilket forekommer løbende. Derudover anvendes det af andre mere forskelligartede foreninger. Jammerbugt Kommunes Fritidsafdeling forventer at lokaler kan bookes digitalt ultimo 2015, at 50 foreninger anvender systemet medio 2016 og at systemet anvendes af flere og flere ikke-idrætslige foreninger.   

Ny mailoversigt
FOU ønsker, at der oprettes en mailliste over kontaktpersoner/interessepersoner i foreningerne, som ønsker at modtage nyhedsmails fra fritidsafdelingen. Den officielle kontaktperson til en forening er typisk formanden eller foreningens kasserer. I flere tilfælde – fx når der inviteres til temamøder, kan det konstateres at invitationerne ikke kommer ud til alle relevante personer.