Skatteankenævnet

Skatteankenævn Aalborg Funktionsperiode 1.7.2010-30.6.2014

Nævnets sammensætning:

Medlemmer:

Lars Bjørck Mortensen (O) - formand
John Markussen (A) - næstformand
Erik Nielsen - næstformand
Hanne Dam (F)
Marian Geller (V)
Paul Edgar Holm (X)
Per Nielsen (V)
Tonny Kuno Carlsen (A)
Jens Thomsen Dige (A)
Poul Larsen (C)

Suppleanter:

Mogens Eggers (O)
Sonja Harder (A)
John Hinge Knudsen (V)
Lars Hoffmeyer Novrup (F)
Frits Geller (V)
Niels Aage Hansen (X)
Kristian Andersen (V)
Arne Christensen (A)
Derek Damgaard (A)
Jørgen Kristian Bæk (v)

(x) Andre partier og lokallister

Kontakt

Skatteankenævn
Borgerservice
Toftevej 43
9440 Aabybro
raadhus@jammerbugt.dk