Ligestillingsudvalgets sammensætning og formål

Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune er nedsat af Kommunalbestyrelsen. Udvalget har til opgave at:

 • Arbejde for ligestilling blandt kommunens medarbejdere i forhold til køn, handicap og etnicitet.
 • Formulere en Ligestillingspolitik.
 • Udarbejde en årlig handleplan til fremme af ligestilling.
 • Udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert andet år efter lov om ligestilling af kvinder og mænd
 • Tilrettelægge arrangementer og møder m.m. i kommunen om diverse ligestillingsspørgsmål

Desuden er Ligestillingsudvalget høringspart ved tværgående personalepolitiske initiativer i forhold til ligestillingsaspektet. 

Ligestillingsudvalget er sammensat af lige antal kvinder og mænd, og hele den kommunale forvaltning og Kommunalbestyrelsen er repræsenteret.

Se Ligestillingsudvalgets handlingsplan til fremme af ligestilling 2009 (pdf-fil) 

Udvalgets sammensætning

 • Jan Lund-Andersen, Børn og Familie (formand)
 • Katrine Haagensen, medarbejderrepræsentant fra den tværgående forvaltning
 • Aysel Jørgensen, Kommunalbestyrelsensmedlem
 • Ib Nellermann, Kommunalbestyrelsesmedlem
 • Birthe Scouw, medarbejderrepræsentant fra Børn og Familie
 • Peter Laursen, ledelsesrepræsentant fra Vækst og Udvikling
 • Anette Nielsen, medarbejderrepræsentant fra Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Pil Rahbek, ledelsesrepræsentant fra Social, Sundhed og Beskæftigelse 
 • Henriette Petersen, ledelsesrepræsentant for Staben

Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune

Den 20. november 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen en Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune. Se Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune (pdf-fil).

Formålet med ligestillingspolitikken er at sikre, at alle gives lige muligheder indenfor den kommunale organisation. 

Det betyder, at medarbejdere – nuværende og kommende – skal gives lige muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelser mv. inden for den kommunale organisation – uafhængigt af personens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv.

Det betyder også, at medarbejdere i Jammerbugt Kommune skal møde borgere uden fordomme og fastlåste forventninger baseret på borgerens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv.

 

 

Kontakt

Sekretariat for
Ligestillingsudvalget
Afdelingsleder
Henriette Petersen
Tlf. direkte: 72 57 70 12
hrp@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader