Landdistriktsrådets formål og sammensætning

Landdistriktsrådet sammensættes af 24 lokalerepræsentanter og fem politikere fra Kommunalbestyrelsen.

De 24 lokale repræsentanter til landdistriktsrådet vælges i forbindelse med afholdelsen af udviklingsværksteder i de enkelte lokalområder. I tilfælde af at et medlem har forfald eller ikke længere ønsker at være medlem af landdistriktsrådet, er det op til det enkelte lokalområde at udpege en suppleant. 


Formålet med Landdistriktsrådet er at koordinere landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune og skabe helhed og sammenhæng i projekterne.

Samtidig skal Landdistriktsrådets medlemmer fungere som talerør mellem ”Jammerbugt Kommune” og borgerne i de enkelte lokalsamfund.

Landdistriktsudvalget skal også være med til mellem udviklingsværkstederne, at udvikle Landdistriktspolitikken gennem seminar og lign.

Landdistriktsrådet indstiller evt. projekter til støtte hos Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.

Landdistriktsrådet vælger tre medlemmer til udviklingsforum.

De 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen til Landdistriktsrådet med det formål at sikre legitimitet i beslutningsprocessen bl.a. omkring finansiering og gennemførelse af lokale projekter samt sikre overensstemmelse til den øvrige planlægning i kommunen. 

  • Medlemmerne af Landdistriktsrådet er valgt for fire år ad gangen, for at sikre kontinuiteten
  • Landdistriktsrådet formulerer sin egen forretningsorden
  • Landdistriktsrådet mødes efter behov

Landdistriktsrådet understøttes med sekretariatsbistand fra Udviklingsafdelingen.

Kontakt

Udviklingskonsulent
Lars Haagensen
Tlf. direkte: 72 57 74 54
Mobil: 41 91 24 54
lah@jammerbugt.dk