Hegnsynet

Hegnsynet består af et antal personer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, men Hegnssynet er uafhængigt.

Som hovedregel afgøres spørgsmål omkring hegn i enighed eller ved forlig mellem naboer. Er dette ikke muligt, kan du skrive til det lokale Hegnsyn med anmodning om at få foretaget et "hegnsyn". Det skal fremgå af henvendelsen, hvem og hvilke forhold, det drejer sig om.

Hegnsynet vil komme ud for at besigtige hegnet. Kan parterne ikke nå til enighed ved Hegnsynets tilstedeværelse, afgør Hegnsynet sagen.

Synets sammensætning:
Jens Præstegaard (Formand)
Per Rasmussen
Frits Sørensen

Kontakt

Formand for hegnssyn
Jens Præstegaard (V)
Klostervænget 8
9490 Pandrup
Tlf. 60 31 65 56
jpr@jammerbugt.dk

Forvaltningsservice i Teknik og Miljø
Teamleder
Anni Bang Jensen
Tlf. direkte: 72 57 76 01
abj@jammerbugt.dk