Grundvandsrådets sammensætning og formål

I følge lovgivningen skal der nedsættes et koordinationsforum inden for beskyttelse af grundvandet i forbindelse med indsatsplanlænging. I Jammerbugt Kommune er koordinationsforumet nedsat og kaldes Grundvandsrådet. Opgaven for rådet er at bistå kommunen med udarbejdelsen af indsatsplanerne. Grundvandsrådet består af forskellige interesserpartner.

Rådets sammensætning

Formand for grundvandsrådet
Jens Christian Golding, formand for Teknik- og Miljøudvalget

Næstformand for grundvandsrådet
Jørgen Krogsgaard, næstformand for Teknik- og Miljøudvalget (2010-2011)

Repræsentanter fra vandrådet i Jammerbugt Kommune
Per Pilgaard, Lars Eriksen, Kaj Haugaard, Bjarne Frost

Repræsentatnt for foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)
Per Roth

Repræsentant for Grønt Råd
Arne Andersen

Repræsentant for landboforeningerne
Allan K. Olesen Landbo Nord

Repræsentant for Dansk industri
Sekretær for Grundvandsrådet er Gitte Clausen, Plan- og Miljøchef i Jammerbugt Kommune

På disse sider kan du finde flere informationer om Grundvandsrådet.

 

Kontakt

Plan- og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf. direkte: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk