Grønt Råds sammensætning og formål

Grønt Råd er en dialogpartner for Jammerbugt Kommunes politiske udvalg i sager, der vedrører natur og landområder.

Gennem dialog søges opnået en fælles forståelse mellem kommunen og interesseorganisationerne. Derved kan eventuelle interessekonflikter mindskes. Dette kan fremme kontakten til lodsejere og skabe bedre løsninger i forbindelse med naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesprojekter.

Rådet skal være et forum, hvor de forskellige interesser i relation til naturen frit kan diskuteres og hvor nye ideer og principielle sager, som har betydning for naturen og landområderne i Jammerbugt Kommune kan debatteres.

Rådets sammensætning

Jens Christian Golding, Teknik og Miljøudvalget, Halkærvej 15, 9490 Pandrup (formand)

Ellen Korsbæk Kollerup Klitvej 139, 9690 Fjerritslev

Ole Larsen, LandboNord, Gøttrupvej 216, 9690 Fjerritslev

Jørgen Jensen, Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, Nørtorupvej 4, 9690 Fjerritslev

Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted

Per Pilgaard, Grundvandsrådet, Kildebakken 20, 9490 Pandrup

Lars Kristensen, Danmarks Jægerforbund, Gjølvej 41, 9440 Aabybro

Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Sekretær 

Henrik Damsgaard, Jammerbugt Kommune, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Naturstyrelsen Thy repræsenterer tillige Naturstyrelsen Vendsyssel og Naturstyrelsen Aalborg. 

På disse sider kan du finde flere informationer om Grønt Råd.

Grønt Råds arbejde 

Rådet skal gennem sit arbejde bidrage til en offensiv og konstruktiv natur-, miljø- og friluftsstrategi i kommunen.

Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men beskæftiger sig alene med rådgivning om generelle og principielle spørgsmål. Det kan være sager, der er under behandling og hvor der ønskes en udtalelse fra rådet, som forelægges det relevante udvalg.

Det kan også være sagsområder, hvor der skal fastlægges en forvaltningspraksis og hvor der ønskes en udtalelse. Rådets anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Grønt Råd består af repræsentanter fra erhvervs-, natur-, frilufts- og turistorganisationer med balanceret fordeling mellem de enkelte interesser. Statsskovdistrikterne og Miljøcenter Aalborg har også en plads i rådet.

Formand for Teknisk Udvald er formand for Grønt Råd.

Andre end rådets faste medlemmer kan deltage i rådets møder, hvis de har interesse i en specifik sag. Henvendelse skal ske til rådets sekretær, Henrik Damsgaard.

Rådets arbejdsform fastlægges i en forretningsorden.

Kontakt

Team Vand og Natur
Henrik Damsgaard
Teamleder
Tlf. direkte: 72 57 73 45
Fax: 72 57 75 99
hed@jammerbugt.dk