Ulla Flintholm (V)Mit navn er Ulla Flintholm, jeg er født den 8. august 1965, er gift med Alex Højmose, og vi har 4 børn.

Jeg er uddannet Optometrist i 1990, og forud for det har jeg taget min studentereksamen på Fjerritslev Gymnasium.  Den 1. januar 1995 købte jeg mine forældres forretning i Fjerritslev, og i tiden der er gået siden da, har jeg involveret mig på forskellig vis i mit lokalsamfund. Lige nu er jeg i min fritid Formand for Han Herred Turistforening og for Fjerritslev Gymnasiums Venner, tillige sidder jeg i bestyrelsen for Udvikling Han Herred og i bestyrelsen for Fjerritslev Venstrevælgerforening.

I forbindelse med kommunalvalget i november 2013 blev jeg valgt til min første periode i Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune. Jeg har været heldig at få plads i Børne- og Familieudvalget og i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Desuden er jeg valgt til Formand for den Kommunale Ungdomsskole og til Bestyrelsen for UU, som er Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Mine politiske mærkesager er en decentral kommunestruktur med respekt for fagligheden, at fastholde Jammerbugt Kommune som Nordjyllands største turistdestination, herunder at udvikle cykelturismen med et sammenhængende cykelsti netværk, og at profilere kulturen yderligere med fokus på events.

Desuden mener jeg, det nu er nødvendigt, at vi sætter yderligere fokus på udvikling af centerbyerne.

Jeg glæder mig meget til arbejdet i Kommunalbestyrelsen, og jeg vil gerne understrege, at min dør altid står åben for henvendelser vedrørende det kommunale arbejde.

Mine kontaktoplysninger er: Tlf. 61 46 14 60 - Mail ufl@jammerbugt.dk

Eller på Facebook https://www.facebook.com/ulla.flintholm