Anne-Mette Ulstrup (O)
Mit navn er Anne-Mette Ulstrup, jeg er født i 1980, gift med Anders Ulstrup og sammen har vi to børn.

November 2013 var første gang, jeg stillede op til Kommunalbestyrelsen og jeg var så heldig at komme ind på Dansk Folkeparti’s 2. mandat. Jeg har fået plads i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og er desuden valgt til bestyrelsen i Skovsgård Multihal.

De politiske mærkesager, jeg gik til valg med var:

  • Bevarelse af lokalområderne
  • Stop for skolelukninger
  • Digital hjælp til borgerne
  • Mere tid og tryghed til de ældre
  • Øget kontrol af indvandrere
  • Bedre kollektiv trafik
  • Bevarelse af lokale arbejdspladser

Synes, det er to spændende udvalg, jeg fremover skal arbejde med og er meget spændt på det kommende arbejde.

Når jeg ikke er politiker, arbejder jeg som administrativ sagsbehandler på ydelseskontoret i Jammerbugt Kommune. 

Min fritid bruger jeg bl.a. på håndbold og børnenes sport.

Fra januar 2017 overtog jeg pladsen i økonomiudvalget efter Morten Marinus og således også 1. viceborgmester posten, samt delegeret til KL-delegeretmøde.

Det er et utrolig spændende år i, her sidste år i denne valgperiode.

Jeg glæder mig meget til de nye opgaver, der følger med disse poster.

Jeg modtager genvalg til kommunalvalget den 21. november 2017 og er nr. 2 på Dansk Folkeparti's liste.