Forslag til ny organisering og visitationspraksis det specialpædagogiske område

Forslaget sendes hermed i høring hos forældre- og skolebestyrelser, faglige organisationer, Handicaprådet mv. i perioden fra d. 9. januar 2018 til og med den 9. februar 2018 kl. 12:00.

Høringsbrev

Forslag:

Høringsperioden finder sted fra den 9. januar 2018 til og med den 9. februar 2018 kl. 12:00. Høringssvar sendes til Skole- og Dagtilbudsafdelingen ved Anders Nybo, nyb@jammerbugt.dk