Høringer

På denne side finder du høringsmateriale til offentlige bekendtgørelser, Jammerbugt Kommune er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6 års området og SFO-området.

Forslaget sendes hermed i høring hos forældre- og skolebestyrelser, MED udvalg i Jammerbugt Kommune, faglige organisationer mv.

Høringsbrev

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Præsentation af modellerne i PowerPoint:

- Dagtilbud

- SI

- SFO

- SFO og SI