Arkitekturpris

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med en arkitektur pris.

Uddelingen af Arkitekturprisen skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur. Arkitekturprisen indgår i en arkitekturpolitik, som kommunen arbejder for at få udviklet i de kommende år. 

Vinderne af årets arkitekturpris 2016:

 • Blokhus Bæk, 9492 Blokhus (Andre anlæg)

  "Den fine bearbejdning af bækkens forløb gennem en del af Blokhus, har løftet det lille vandløb fra, at være en grøft til i dag at bidrage til aktivitet samt et levende og kvalitetsbetonet bymiljø. Natur og kultur spiller sammen i et forbilledligt eksempel på, at vand i bymiljøet er en miljø- og trivselsmæssig ressource, hvor det i fortiden ofte blev set for et problem og rørlagt. Livet omkring Blokhus bæk er i kraft af bearbejdningen i dag en af Blokhus’ små attraktioner, der understøtter byens fritids- og ferieliv på smukkeste bæredygtig vis. Blokhus Bæk tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Andre anlæg."

 • Aabybro Skole, 9440 Aabybro (Nybyggeri)

  "Den nye skole i Aabybro samler et stort antal af kommunens elever og skolepersonale under de to markante tage, der favner de to skolebygninger. Skolebygningerne markerer således væsentlige lærings- og uddannelses opgaver, og udfylder herved en vigtig rolle for byen og kommunen. Udformningen af skolebygningernes ydre understreger denne rolle i et fint, levende og uformelt udtryk. Skolebygningernes enkle interiør vil med tiden forhåbentlig blive præget af liv, glæde og farver, der matcher eksteriørets udtryk. Aabybro Skole tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

 • Karen Mariesvej 31B, 9493 Saltum (Nybyggeri)

  "Sommerhuset på Karen Mariesvej formår på overbevisende måde, at forene hensynet til indpasning i stedets landskab og udformningen af et moderne fritidshus. Både i den overordnede udformning samt i valget af materialer og tekniske løsninger, er sommerhuset et særdeles smukt eksempel på, at hensynet til stedet og en modernistisk tilgang til arkitekturen ikke er modsætninger. Mødet mellem natur og kultur er tydelig men respektfuld, og det bidrager tilsammen til en kvalitetsbetonet og tidssvarende helhed. Karen Mariesvej 31B tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

 • Havbakkevej 7B, 9690 Fjerritslev (Nybyggeri)

  "Sommerhuset præmieres for sin fine indpasning i det omgivende landskab, og for evnen til at inddrage såvel havudsigt som natur og solindfald i den enkle disponering. Den flydende sammenhæng mellem uderum og opholdsrum er desuden fint bearbejdet, og understreger husets anvendelse og grundide. Proportionerne, materialeanvendelsen og farvevalget understøtter intentionen om, at underordne sig stedets kvaliteter og præmisser. Havbakkevej 7B tildeles på denne baggrund Jammerbugt Kommunes præmiering 2016 i kategorien Nybyggeri."

Hvad kan præmieres?

Prisen vil blive uddelt til smukt nybyggeri, renovering af gamle bygninger, til- og ombygninger, energi- og klimarigtig byggeri samt anlæg af høj kvalitet og med arkitektonisk nytænkning, som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være opført i perioden august 2016 - august 2018 (taget i brug før præmieringen finder sted).

Kategorier

Kat1   Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
Kat2   Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
Kat3   Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.
Kat4   Energi- og klimarigtig byggeri der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
Kat5   Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.
     

Bedømmelse

Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

 - at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet,

- at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,

- at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog og

- at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Arkitekturpris
Pernille Maria Voss
Tlf. direkte: 72 57 77 85
pmv@jammerbugt.dk

Arkitekturprisen

Indstil til arkitekturprisen.