Søg støtte til dit projekt hos FLAG Jammerbugt

Fiskeri LAG Jammerbugt har mulighed for at støtte projekter i Jammerbugt Kommunes kystbyer og kystområder. En forudsætning for at få støtte er, at dit projekt enten vil bevare og/eller skabe jobs. Samtidig skal dit projekt være i overensstemmelse med FLAG Jammerbugts udviklingsstrategi.

Fiskeri LAG Jammerbugt er nu klar til at modtage ansøgninger. Første ansøgningsfrist er 20. august 2016

Er dit projekt støtteberettiget i forhold til lovgivningen og udviklingsstrategien, er der i år gode muligheder for at få støtte vurderer formanden for FLAG Jammerbugt Kirsten Monrad Hansen, som bor ved Thorupstrand. Kirsten fortsætter; ordningen er kommet senere i gang end forventet på grund af folketingsvalget i 2015, hvilket betyder at det haster med at få projekter ind, hvis vi ikke når at bevilge dette års budget i 2016 går budgettet tilbage til EU.

Ordningen løber frem til 2020. I 2016 og 2017 kan FLAG Jammerbugt hvert år støtte projekter med cirka 1.2 millioner kroner. Budgettet for den resterende periode er ikke udmeldt endnu.

Kirsten Monrad Hansen finder, at ordningen er meget unik og kan bidrage til at skabe vækst og jobs i Jammerbugt Kommune. Interessant ved denne pulje er, at man kan støtte privatvirksomhed, hvilket er muligt i meget få puljer. Erfaringen fra tidligere er, at en bevilling på 175.000 kr. bidrager til at skabe et job.

Samtidig er det også værd at hæfte sig ved, at det ikke er et ministerie i København som afgør om det er et projekt som skal støttes, men en bestyrelse som består af borgere, som bor i Jammerbugt Kommune. Ministeriet forholder sig alene til om projektets aktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen.

Den 22. juni kl. 17:00 afholdes der informationsmøde om ordningen på Rådhuset i Brovst, ligesom det er muligt at finde flere oplysninger på www.facebook.com/flagjammerbugt.

Da det er vigtig at komme i gang og få pengene ud at arbejde og skabe jobs og udvikling i vores kommune, opfordrer FLAG Jammerbugts bestyrelse interesserede til at møde op på informationsmødet, kontakte FLAG’en for spørgsmål eller søge ordningen.

Kontakt:
Formand:
Kirsten Monrad Hansen
2070870 eller pipsen@havbaade.dk 

Koordinator:
Lars Haagensen
41912454 eller lah@jammerbugt.dk