Nye skraldemænd fra 4. april – hjælp dem godt i gang

Fra 4. april får Jammerbugt Kommune nye renovatører for både dagrenovation og papirordningen.

Du kan hjælpe de nye skraldemænd godt i gang ved at tjekke, om adgangsforholdene på din grund er i orden. Bor du i byen, skal din skraldespand eller papircontainer stilles til skel senest klokken 05.00 på tømmedagen, med mindre adgangskravene er overholdt. Find vores tjekliste her. Vi henter dit affald samme dag, som vi plejer, med mindre du får direkte besked om, at dine tømmedage er ændret. Du kan altid tjekke din tømmedag på vores selvbetjening.

I forbindelse med renovatørskiftet får du tilsendt en ny tømmekalender for papir, som gælder for resten af året. Når vi overgår til den nye genbrugsordning, og du skal have en ny container, får du direkte besked. Du kan finde den nye tømmekalender og læse mere om den kommende genbrugsordning her.