NCC afleverer ny skole i Aabybro til Jammerbugt Kommune

10. juni får Jammerbugt Kommune overdraget de nye skolebygninger i Aabybro. Projektet afleveres til tiden, så skolens børn kan starte i nye omgivelser 11. august.

Allerede i april stod bygningerne på Aaby Sdr.Gade færdige og nu er også bygningerne på Kattedamsvej klar til aftalt tid.

Det er ikke kun en aflevering til tiden, men der er også tale om en – i fagsprog kaldet - mangelfri aflevering.

”I NCC har vi som mål altid at aflevere vores projekter i den bedst mulige kvalitet til gavn for vores kunder. Det er derfor med stor glæde, at vi kan aflevere Åbybro Skole i en god kvalitet, uden mangler og til tiden. Vi er stolte af at være med til at skabe nogle gode rammer for, at skolens elever og lærere kan få en inspirerende og lærerig skoledag, ” siger Henrik Krogh Holm, direktør i NCC Building.

Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune glæder sig også over både resultatet og processen:

”Jeg er fuldt ud tilfreds med måden hele projektet er forløbet på og ikke mindst, at resultatet er blevet så flot. Nu bliver det spændende at følge, hvordan de nye rammer bliver fyldt ud af elever, personale og andre brugere af de flotte nye bygninger”

Festlig overdragelse
For at markere og festliggøre overdragelsen har styregruppen for projektet inviteret entreprenør NCC med rådgivere og Jammerbugt Kommunes rådgiverteam med til officiel overdragelse. Det sker onsdag d. 15. juni 2016 kl. 12.30 i afdelingen på Kattedamsvej. Styregruppen består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen med borgmester Mogens Gade som formand for gruppen, samt kommunens øverste ledelse og repræsentanter for Aabybro skoles ledelse.

Næste milepæl
Når skolen flytter adresse, flytter noget af det tidligere inventar med fra de gamle bygninger. Dette sker for alvor fra sidste skoledag 24. juni og en uge frem. Men allerede fra 13. juni begynder man så småt at nedtage og flytte det inventar, som godt kan undværes på skolen frem til sommerferien.

”Det sidste halve år har vi ryddet op og smidt ud fra kældre, lofter og alle depoter, så der kun er det inventar tilbage, som enten kan sælges eller som skal anvendes i de nye bygninger. Undervejs har vi fundet gamle, håndskrevne protokoller og fotos. Alt sammen tager vi med i de nye bygninger”, fortæller Inge Mouritsen, der er konstitueret skoleleder i Aabybro.

Når alt inventar er flyttet, går nedrivningsarbejdet i gang. Så hvis man vil have et sidste glimt af de gamle røde bygninger, er sidste chance i juli måned. Midt i juli begynder arbejdet med at skille indvendige materialer ad, mens selve nedrivningen sker i august.

Skolen tages i brug og indvies med pomp og pragt i sensommeren
11. august tager skolen bygningerne i brug, når det nye skoleår starter efter sommerferien. Det sker i festlige rammer med elever og personale.

15. september bliver skolen officielt indviet. Lige nu arbejdes der med en plan for, hvordan denne dag kan gøres så festlig for skolen, byen og kommunen som muligt, så ingen er i tvivl om, at Jammerbugt Kommune har fået et pædagogisk og arkitektonisk fyrtårn.