Invitation til borgermøde vedr. fremtidig anvendelse af Hune Plejecenter

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har truffet beslutning om nedlæggelse af Hune Plejecenter.

På denne baggrund inviterer Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune hermed til dialog med borgerne i Hune, vedrørende forslag til fremtidige anvendelsesmuligheder af Hune Plejecenter. 

Borgermødet afholdes den 5. april 2016 kl. 19.00 i Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6, Hune. 

Dagsorden for mødet:

  • Velkomst af Ejler Winkel, formand for Social- og Sundhedsudvalget.
  • Gennemgang af det faktuelle grundlag for beslutningen om nedlæggelse af Hune plejecenter, ved direktør Hanne Madsen
  • Dialog om anvendelsesmuligheder af Hune Plejecenter
  • Opsamling og afrunding, ved Ejler Winkel formand for Social- og Sundhedsudvalget 

Vi ser frem til et godt og konstruktiv møde. 


Venlig hilsen 

På vegne af

Social- og Sundhedsudvalget 

Ejler Winkel

Formand