Mette Sun Otte er leder af den nye Ungeenhed

Den 42-årige Mette Sun Otte er leder af Ungeenheden, som holder til i en pavilion ved siden af VUC i Teknologiparken i Aabybro. Ungeenheden med adresse i Teknologiparken er en ny enhed, der skal tage sig af de unge mennesker i kommunen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ungeenheden og VUC har indledt et brobygningssamarbejde.

Unge, uddannelse og beskæftigelse er ikke et nyt område for Mette Sun Otte. Hun har før ansættelsen i Jammerbugt de sidste 4 år været centerleder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vesthimmerland og har i to år været Koordinator for UU i Himmerland. Hun er oprindeligt uddannet lærer, men har netop taget Diplomuddannelsen i ledelse og relevante moduler i Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Mette Sun Otte

Mette Sun Otte er leder af Ungeenheden. 

Mette Sun Otte siger

Jeg synes, at stillingen her ved Ungeenheden er meget spændende, fordi den kobler uddannelse og beskæftigelsesområdet, idet UU og ungesagsbehandlerne nu indgår i den samme organisation. Derudover er placeringen hensigtsmæssig i forhold til at sigtet er uddannelse for alle unge.

Kommer der et ungt menneske til os, som gerne vil i gang med en uddannelse, kan sagsbehandleren bogstaveligt talt gå over til VUC og få den unge i gang på uddannelsesstedet. Førhen skulle den unge først til Brovst for at besøge Jobcentret og derefter til VUC her i Aabybro. Den direkte kommunikationslinje er vigtig for os. Er der fx udfordringer med en af vores unge mennesker, som er i gang på VUC, så kan lærere, UU-vejledere og sagsbehandlere hurtigt kommunikere med hinanden og samtidig kan UU-vejlederen eller sagsbehandleren let få en snak med det unge menneske. Det er en stor fordel for alle parter.

Med den nye Ungeenhed og brobygningen med VUC håber vi selvfølgelig på, at de unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan motiveres, når de er sammen med andre unge, som er i gang med en uddannelse. Her kan de inspireres til selv at komme i gang, få viden om muligheder og et ressourcefyldt netværk. Man kan få øje på egne ressourcer og få lyst og mod på at udnytte dem. Vi skulle gerne slå to fluer med et smæk med denne kobling.

Mette Sun Otte har som leder selvfølgelig stor fokus på ledelse i forhold til medarbejderne.

Hun fortæller

I forhold til medarbejderne har jeg den filosofi, at jeg vil skabe en retning sammen med medarbejderne - en retning, som de kan arbejde efter og udføre deres arbejde indenfor. Desuden er det min filosofi, at medarbejderne skal ses hver dag og oplever at have betydning i det fællesskab, som de er en del af. Jeg prioriterer medarbejderne i det omfang, det overhovedet er muligt, kommer der en medarbejder til mig, har vedkommende første prioritet i forhold til fx den store mængde af mails, der ligger i indbakken og venter på mig.

Privat bor Mette Sun Otte i centrum af Aalborg. Hun er gift med Carsten og sammen har de to døtre på hhv. 16 og 17 år. I fritiden læser Mette mange bøger, spiller lidt hygge-badminton sammen med veninderne, er engageret i en børne- og ungdomsfilmklub, og er ellers på vandet med familien i den nyerhvervede sejlbåd.

Fakta:
Ungeenheden startede op i oktober sidste år, og for de unge ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse betyder det, at de ikke længere fysisk er tilknyttet Jobcentret i Brovst, men de skal i stedet være tilknyttet Ungeenheden beliggende ved VUC i Aabybro, hvor de kan møde deres sagsbehandlere, UU-vejledere og andre relevante medarbejdere fra Beskæftigelsesafdelingen.

Der er ca. 20 medarbejdere ansat i Ungeenheden, der omfatter ungerådgivere og UU-vejledere. Desuden er ydelsesmedarbejdere, virksomhedskonsulenter, mentorer og psykologer fra Beskæftigelsesafdelingen tilknyttet enheden.

Målgruppen for enheden er unge i alderen fra 15-29 år. I Jammerbugt Kommune er der ca. 400 unge, som i dag ikke har en ungdomsuddannelse.