En 5 meter lang flaskepost i Gjøl Havn – kan det passe?

Ja det kan det, og flaskeposten er en del af samtidskunstprojektet 'To Remind': Et projekt, der går landet rundt, hvor Gjøl er tredje destination på flaskepostens sommertogt i Nordjylland. Som et SOS fra en tid for et øjeblik siden droppes den 5,1 meter lange flaskepost i vandet ved Gjøl Havn 17. juni. Men hvorfor nu det i en tid, hvor bits og bytes for længst har givet breve og flaskeposter baghjul? Inde på land inviterer en skrivepult/postkasse dig til at være med i projektet.

Mange har prøvet at sende en flaskepost, færre har måske været så heldige at finde én. Den næste måned er der en chance, endda en rigtig god chance, for at finde en særlig stor en af slagsen ud for Gjøl Havn.

 Billede af Flaske

Samtidskunstprojektet 'To Remind' er på Danmarkstogt på jagt efter nationens håndskrifte, tanker og drømme i en tid, hvor håndskriftskulturen udfordres af vores digitale tidsalder. Siden Flaskeposten sås ved Sculpture by the Sea i 2013, har den som et borgerinddragende samtidskunstprojekt vist sig ved Roskilde, Langøre på Samsø og Vejle sidste år. Her i sommer har togtet allerede gæstet Hals og Hanstholm på sin nordjyske færd, nu er kursen sat mod Gjøl. Målet er at nå ad søvejen Danmark rundt frem mod 2017.

"Her i Gjøl bliver det rigtig spændende, da projektet også sættes på skoleskemaet for 1., 2. og 5. Klasse, som jeg skal arbejde med i dagene op til Flaskepostens ankomst og dagen efter." fortæller Vibeke Nørgaard Rønsbo, som er kunstneren bag projektet, og fortsætter: "Børnenes skal skrive på mange måder og dele deres tanker og erfaringer med håndskrift kontra alle de digitale meddelelsesformer. Og her er der noget at bygge på, for projektet passer som fod i hose til Gjøl Skoles forsøgsordning med at aflevere smartphones, I-pads o.lign. ved skoledagens start. Det er da spændende." siger den begejstrede kunstner og afslører, at børnene nok også får lejlighed til at lave deres egen flaskepost. Hun slutter med at understrege sin store tak til Region Nordjyllands Kulturpulje, KulturKANten og de seks Nordjyske Kommuner: Mariager Fjord, Vesthimmerland, Morsø, Aalborg, Jammerbugt og Thisted Kommune, for nogle flotte bevillinger til projektet, som har muliggjort et rigtig fint samarbejde om et samlet nordjysk togt.

Gjøls aktive lokal miljø lægger med andre arrangementer på Caféen op til at åbne en bredere generations-debat, mens Flaskeposten vugger i Limfjorden ud for Gjøl Havn. Der ude i det blå vil mødet med den store flaskepost og dens håndskrevne meddelelse: 'Jeg er, altså skriver jeg' forhåbentligt give anledning til undren og refleksion og lyst til at ytre sig og dele sine tanker ved den lille skrivepult, der er opstillet inde på kajen". I den kommende måned får sejlere og andre lejlighed til at lade sig inspirere af Vibeke Nørgaard Rønsbos Artist Book: 'Efter Hånden?' som ligger i et lille skiveværksted i sejlerstuen. Her inviteres med: 'Hit med din håndskrift' til deltagelse i indsamlingen af nationens håndskrifter. Samtidig spørger projektet, om du vil dele dine tanker om, hvornår og til hvad, du benytter dig af håndskrift eller taster. Kunstprojektet undersøger håndskriften og dens betydning for os i en tid, hvor den udfordres af tasterne.

Over de næste tre år vil flaskeposten "drive" rundt i vandkanten af Danmark. Undervejs samles nationens håndskrifter og drømme op, og det er planen, at de vil blive præsenteret på en udstilling, når Aarhus i 2017 er Europæisk Kulturhovedstad under overskriften 'Rethink'.

"Blæsten i denne sommer har udfordret os i forhold til sejlads til og fra Hanstholm Havn. Så Flaskeposten ankommer til Gjøl med kran, hvilket også er fascinerende på mange måder. " fortæller Vibeke Nørgaard Rønsbo. Man kan her opleve, hvordan kranbilens kæmpe kræfter og maskinens mekanik når den håndterer så stort et objekt, og lander flaskeposten som "luftpost". Værket sejles videre af træskibet Svartlöga.

Det er værd at holde øje med avisopslag efter arrangementer, som bliver afholdt i forbindelse 'To Remind': Disse tæller blandt andet en fernisering på åbningsdagen i Natur- og Kulturcafeen, et foredrag med Bjarne Nielsen Brovst og afsked med flaskeposten, når den sejler videre afsted mod Hvalpsund.

Sted: Gjøl Havn fra 17. juni til 15. juli 2015

Stor tak til: Rias, Nonbye, Sanistål, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Odder kommune, Marta og Paul Kernn- Jespersen, Region Nordjyllands Kulturpulje, KulturKANten og de seks nordjyske kommuner: Mariager Fjord, Vesthimmerland, Morsø , Aalborg, Jammerbugt og Thisted Kommune.

Flaskeposten er støttet af KulturKANten med 250.000 kr. I denne støtte lå en forpligtigelse til at de 6 kommuner i Nordjylland, der kunne og ville huse flaskeposten hver gav en bevilling på 10.000 kr. Jammerbugt Kommunes Kultur- & Landdistriktspulje har således støttet med 10.000 kr.