Vindmøller ved Thorup – Sletten

Planlægningen for nye vindmøller ved Thorup-Sletten på grænsen mellem Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune sættes nu i gang.

Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner har modtaget en ansøgning om udskiftning af 16-18 eksisterende vindmøller med op til 20 nye vindmøller i et område ved Thorup-Sletten nordvest for Aggersund. Vindmølleområdet ligger på grænsen mellem Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.

Borgermøde
Høringsperioden starter i dag 15. august 2016 og løber frem til 12. september 2016.  I forbindelse med vindmølleprojektet afholdes et borgermøde mandag 22. august 2016 kl. 19-21 i Aktivitetshuset i Aggersund, Ullerupvej 64, 9670 Løgstør, hvor alle er velkomne.

Her vil ansøgerne og de to kommuner fortælle om planprocessen og projektet - og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og bidrage til debatten. Der vil blive serveret øl og vand.

Ansøgningen
Der er ansøgt om at opstille op til tyve vindmøller i området, hver med en effekt på 3,2-3,6 MW og en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne ønskes opstillet på to parallelle rækker umiddelbart nord-øst for de ti eksisterende møller i Vesthimmerlands Kommune. Projektet forudsætter, at 16-18 af områdets eksisterende vindmøller saneres.

Indtil videre er projektet et skitseprojekt, og kan ændre sig i forbindelse med detailplanlægningen. På baggrund af områdets udstrækning henover kommunegrænsen, er det afgørende, at der kan udvikles et sammenhængende og ensartet projekt, hvilket skal afspejle sig i den kommende planlægning.

Læs mere om projektet og planlægningsarbejdet her.