Vådområdeprojekt ved Haverslev Mølleå

Jammerbugt Kommune er nået et skridt videre med at gennemføre vådområdeprojektet mellem landsbyerne Trekroner, Kirkedal og Haverslev.

Kommunen har aftalt kompensationer med de implicerede lodsejerne. Det betyder konkret, at Jammerbugt nu kan gå videre med at oversvømme ca. 10 ha land og etablere yderligere ca. 5 ha land med infiltrationsområder. I alt skal der udtages ca. 12 ha omdriftsjord.

Projektet har til formål at nedsætte kvælstofbelastning af Limfjorden med ca. 3,7 tons N pr. år. Desuden vil vådområdeprojektet forbedre den økologiske tilstand af Haverslev Mølleå på ca. 1,3 km ved delvis genslyngning og vandløbsrestaurering.

Læs mere her